SLOVO ÚVODEM

Advokátní kancelář poskytuje právní služby na základě zákona o advokacii č. 85/1996 Sb., v platném znění, který upravuje jak práva a povinnosti advokáta, tak klienta.

JUDr. et PhDr. Petr Podlaha, Ph.D. absolvoval denní studium na Právnické fakultě a Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Po skončení studia pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Vodičkové a JUDr. Valerie Vodičkové v Praze, se kterými spolupracuje dodnes.

Od roku 2005 působí jako samostatný advokát se zaměřením na obchodní právo a právo nemovitostí se sídlem advokátní kanceláře na adrese Vodičkova 40, Praha 1. V letech 2005 až 2008 úspěšně absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze.

V současné době kromě právní praxe v advokacii přednáší i obchodní právo na Univerzitě Jana Ámose Komenského Praha.

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní pomoc ve všech odvětvích práva.

Advokátní kancelář má pobočku v Táboře v Klokotské ulici č. 744.

 

SEZNAM ODKAZŮ
NA ORGÁNY
VEŘEJNÉ SPRÁVY
A PROFESNÍ
ORGANIZACE

Katastr nemovitostí
www.katastrnemovitosti.cz
Obchodní rejstřík
www.justice.cz
Rejstřík trestů
www.justice.cz
Ministerstvo spravedlnosti
www.justice.cz
Živnostenský rejstřík
www.rzp.cz
Policie
www.mvcr.cz
Veřejná správa
www.portal.gov.cz
Veřejný ochránce práv
www.ochrance.cz
Česká národní banka
www.cnb.cz
Český statistický úřad
www.czso.cz
EUR – Lex
www.eur-lex.europa.eu
Česká advokátní komora
www.cak.cz
Notářská komora
www.nkcr.cz
Exekutorská komora
www.exekutorskakomora.cz
Obchodní rejstřík SR
www.orsr.sk
Rejstřík trestů SR
www.genpro.gov.sk
Justice SR
www.genpro.gov.sk

neni-v-menu